Hageselskapet Østre Toten

Hageselskapet Østre Toten

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Styremedlem Anne Brit Undli abritu66@gmail.com 97116607
Kasserer Vigdis Nørvåg vinorvag@hotmail.com 98632878
Leder Hilde Sveum Røste hilde.sveum.roste@gmail.com 97676262
Nestleder Bjørg Fagerland Syversen bjorgsyversen1@gmail.com 41694643
Styremedlem Anne Mette Pedersen annemettepedersen2@gmail.com 97951467
Sekretær Ane-Kristin Nærbøe a-knae@online.no 90865766
Varamedlem Beinta Lillejordet be.lillejordet@hotmail.com 93489787