Hageselskapet Fron

Hageselskapet Fron

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Gunnveig Waagø Jacobsen gwj@ge.no 98295289
Kasserer Marit Dagsgard madag@online.no 41851992
Styremedlem Astrid Egge 48120472
Styremedlem Janne Veronika Kolås janne@krible.no
Styremedlem Ingrid Kvernes ikvernes54@gmail.com 95163567
Varamedlem Per Arne Myromslien 45769147