Hageselskapet Oppland

Hageselskapet Oppland

Hageselskapet Oppland er en av nitten regionavdelinger i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt.

Regionavdelingen har 18 aktive hagelag og arrangør av den årlige begivenheten; Dokka hagefestival. Regionen er blant annet opptatt av å fjerne fremmede arter fra naturen som fortrenger stedegne arter.

Regionavdelingen utgir hvert år programheftet “Hva skjer i Oppland”, med oversikt over all aktiviteten i fylket. Du kan også kommunisere md flere av hagelagene på facebook og få informasjon om tilbud og aktiviteter.


 

hs-logo-opplandKontakt

Leder

Aud Berit Fjordheim
abfjordheim@online.no
Tlf 915 31 830

Sekretær

Brynhildur Engen
brynthor@online.no
Tlf 99035054

Styremedlemmer

Anita Bjørgen
anibjoe@online.no
Tlf 988 85 177

Ester Liljedahl
ester.liljedahl@gmail.com
Tlf 40725806

Gro Lisbeth Hofstad
grolisbethhofstad@hotmail.com

Vara

Kristin Åsengen
krmaraas@yahoo.no
90659128

Karen Jensen
Tlf 970 52 707