Hageselskapet Oppland

Hageselskapet Oppland

Hageselskapet Oppland er en av nitten regionavdelinger i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt.

Regionavdelingen har 18 aktive hagelag og arrangør av den årlige begivenheten; Dokka hagefestival. Regionen er blant annet opptatt av å fjerne fremmede arter fra naturen som fortrenger stedegne arter.

Regionavdelingen utgir hvert år programheftet “Hva skjer i Oppland”, med oversikt over all aktiviteten i fylket. Du kan også kommunisere md flere av hagelagene på facebook og få informasjon om tilbud og aktiviteter.


 

hs-logo-opplandKontakt

Leder

Aud Berit Fjordheim
abfjordheim@online.no
Tlf 915 31 830

Nestleder

Anita Bjørgen
anibjoe@online.no
Tlf 988 85 177

Sekretær

Brynhildur Engen
brynthor@online.no
Tlf 99035054

Styremedlemmer

Ester Liljedahl
ester.liljedahl@gmail.com
Tlf 40725806

Veslemøy Linde
veslelind@gmail.com
Tlf 90070740

Vara

Johan Esperum
jesperum@online.no
97566834

Ingvild Sigstad Begg
ing-begg@online.no
Tlf 48171990