Styret i Jevnaker hagelag 2019

 • Leder :            Evelyn Haugland                  evelyn.haugland@fegri.no
  Nestleder:      Barbro Lennstrøm                barbro.lennstrom@dynamiskped.no
  Kasserer:        Karin Brørby                          karinbr@hadeland-energi.net
  Sekretær :       Gunnhild Brekka                  gunnhildbrekka@yahoo.no
  Styremedlem: Johan Esperum                    jesperum@online.no
  Styremedlem:  Sabine Mertens                    mertens_s@web.de