Landets største hagemagasin

Landets største hagemagasin

Norsk Hagetidend utkommer med 10 utgaver i året med fokus på hager for norske forhold og vårt klima.

Hvert nummer inneholder fargerike reportasjer fra norske hager, planteportrett, nyttige og jordnære tips, nye produkter og kalender over det som skjer i hage-Norge.

Norsk Hagetidend utgis av Det norske hageselskap og sendes til alle medlemmer. Bladet selges også i kiosker og enkelte dagligvarebutikker og bensinstasjoner.