FAKTA: Kjempespringfrø

FAKTA: Kjempespringfrø

Kjempespringfrø er en vakker, høyreist plante som har sjarmert både hagefolk og insekter i mange år. Men vi skal ta oss i vare, dette er ingen plante vi ønsker nære relasjoner til. Plantene kan vokse 4 cm om dagen og bli opptil 3 meter høye, og nektaren dens er så næringsrik og fristende at våre summende venner glemmer å forsyne seg av det litt magrere matfatet til våre stedegne veikantblomster.

Men det mest skremmende med disse planene er likevel hvordan de formerer seg. Med stor fart skyter de frøene sine 6–7 meter unna mor for å sikre neste års avkom.

 

Botanisk navn: Impatiens glandulifera

Familie: Springfrøfamilie07jul.2016_2912

Opprinnelse: Vestlige deler av Himalaya

Spredningsmåte: Frø

Biologi: Ettårig urt. Insektpollinert. Frøene spres eksplosivt fra planten ved den minste berøring når kapselen er moden.

Invaderer: Trives best på fuktig, skyggefull og næringsrik jord. Er derfor vanligst langs i skygge i fuktig skog, bekkekanter og –daler, men fins også i åkerkanter, grøfter og andre kantsoner. Fyllplasser og annen skrotemark.

Håndtering: Vi må først og fremst hindre at frø skytes ut, klipp av blomsterstanden før frøene er modne. Men helst bør hele planten fjernes. Ved nedkapping har plantene stor evne til å sette nye skudd, greiner og dermed nye blomster.

Spesielle kjennetegn: Vakre røde/rosa blomster som slynger frø 6–7 meter fra morplanten. Svært næringsrik nektar og derfor yndet av pollinerende insekter.

Utbredelse: Alle fylker unntatt Finnmark. Foreløpig grense ved Nordreisa i Troms. Artstatabankens kart

Fordypning: Artsdatabankens faktaark

Les også:  Alternativt plantevalg til Kjempespringfrø

Les også:  Stopp spredning av kjempespringfrø

Les også:  Sikre hageavfallet