Hageselskapets boligkurs

Hvordan ivaretar vi bomiljøet når byene fortettes? Det norske hageselskap arrangerer årlig «Boligplanlegging i by» som skal inspirere boligutviklere til å skape gode og grønne bomiljøer for alle. Kurset samler planleggere, utbyggere, arkitekter og landskapsarkitekter til foredrag, diskusjon og praktiske øvelser. Målet er å øke kompetansen og gi nyttig kunnskap til bruk i arbeidshverdagen.