Hageselskapets boligkurs

Hvordan ivaretar vi bomiljøet når byene fortettes? Hageselskapets årlige kurs «Boligplanlegging i by» skal motivere boligutviklere til å skape gode og grønne bomiljøer for alle. Kurset samler planleggere, utbyggere, arkitekter og landskapsarkitekter til foredrag, diskusjon og praktiske øvelser. Målet er å øke kompetansen og gi nyttig kunnskap til bruk i arbeidshverdagen. Det arrangeres ikke boligkurs i 2017.