FAKTA: Kanadagullris/kjempegullris

FAKTA: Kanadagullris/kjempegullris

Blomstene til kanadagullriset er gule og samlet i pyramideformete hoder som blomstrer fra august til oktober. Plantene blir 90–180 cm høye og er kraftigvoksende. Stilkene er stive, opprette og har mellomgrønne, lansettformete, tannete blad. Kanadagullris har krypende jordstengler og danner mengder av lette frø som spres med vind, vann, dyr og mennesker. Der den får vokse uforstyrret kan kanadagullris dekke store, sammenhengende områder.

Botanisk navn: Solidago canadensis

Kanadagullris trives overalt. Får den stå i fred, vil den snart dekke store områder.
Kanadagullris trives overalt. Får den stå i fred, vil den snart dekke store områder.

Familie: Kurvplantefamilien

Opprinnelse: Østlige USA

Spredningmåte: Frø

Biologi: Trives i all slags jord, liker både sol og halvskygge.

Invaderer: Grasmark, skog- og vegkanter, langs jernbanelinjer og på ikke-produktiv mark.

Håndtering: I og med at planten danner mange og lette frø som spres med vinden, er nedklipping av frøstanden effektivt for å hindre spredning. Andre tiltak er oppspaing og eventuelt gjentatt slått før blomstring for å tyne plantene.

Utbredelse: Nord til søndre Nordland, men er sjelden på Vestlandet og i Midt-Norge. Artsdatabankens kart

Forvekslingsarter: Kjempegullris (Solidago gigantea ssp. serotina). Det er sannsynlig at såkalt hagegullris, som beskrives i Hageselskapets sortsliste, omfatter begge arter, både kanadagullris og kjempegullris.