Idébank

Her kan du laste ned presentasjoner, foredrag, materiell fra samlinger og lignende.

2017

En oppsummering fra alle temaene under Høstsamlingen for tillitsvalgte 21.–22. oktober: Oppsummering av Høstsamlingen 2017

Her kan du laste ned Sabimas brosjyre: Miljøvennlige hager uten fremmende arter

Hva spirer best i laget? Slik jobber Molde og Omegn hagelag med verving: Kurs som vervearena

Hva spirer best i laget? Hvordan vi kan bruke grønne aktiviteter for å tiltrekke oss nye medlemmer: Resymé fra gruppearbeid

Det moderne medlemmet. Foredrag av digitaliseringspådriver Kristian Sirevåg: Det moderne medlemmet – et nytt flor for hagelag

Hva kan vi så for ny vekst? Debatt om hvordan hagelagene kan møte endringer i samfunnet: Resymé fra debatten

Hva gjør vi med hagelag uten aktivitet? Retningslinjer for håndtering av sovende og inaktive lag

Tema fra samlingen under representantskapsmøtet 6.–7. mai: Hvordan kan vi bedre kommunikasjonsflyten i organisasjonen? Oppsummering fra debatten

Workshop: Hvordan forberede et grønnsakskurs, ved Gunn Apeland: Grønnsaksdyrking – Kursinspirasjon

Workshop: Brunsnegler. Konnerud hagelags rapport: Konnerudmetoden – Rapport 2017

Workshop: Brunsnegler. Konnerudmetoden mot brunsnegl – presentasjon

Workshop: Brunsnegler. Konnerudmetoden åteoppskrift

Workshop: Jord og kompost. Jord og kompostering kursinspirasjon – Molde og Omegn hagelag

Workshop: Hvordan vi benytter kurs til verving – Molde og Omegn hagelag

2016

Oppsummering fra Høstsamlingen for tillitsvalgte 22.–23. oktober: Høstsamling 2016 oppsummering

Finn flere frivillige! Foredrag av Siriann Bekeng fra Frivillighet Norge: Finn flere frivillige

Fadderordning og grenseløs integrering i Molde: Inspirasjon Molde og Omegn hagelag 2016

Grenseløse grønnsaker og urter i Molde og Omegn hagelag: Grenseløse grønnsaker – Molde og Omegn Hagelag