Representantskapsmøte lørdag 23.03.19 i Blondehuset på Arboretet

Det nærmer seg representantskapsmøte i Hageselskapet Hordaland. Det blir 23.mars 2019 i Blondehuset i Arboretet. Saker som lokallag vil ha behandlet i representantskapet, må sendes skriftlig til styret minst 1 måned før representantskapsmøtet holdes. Styret drøfter de saker som kommer inn og legger dem fram for representantskapet sammen med forslag til vedtak. Nærmere invitasjon med program og skriv til representansskapsmøtet kommer.