Lindås hagelag

Nyheter

Velkommen til Lindås hagelag!

Velkommen til Lindås hagelag!

Lindås hagelag ble startet 19. mai 1970 og har ca. 70 medlemmer. Vi ønsker å arrangere inspirerende og lærerike aktiviteter som diverse

Aktiviteter

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Jorunn Bendiksen jobendik@hotmail.com 95054398
Kasserer Torill Haugen torill.haugen@hsb.no 48035270
Sekretær Rita Waagenæs ritaw@online.no 90688969
Nestleder Kjartan Nyhammer kjartan.nyhammer@gmail.com 95917471
Styremedlem Ingrid Kleiva Ingrid.kleiva@gmail.com 95243141
Styremedlem Magne Skjelvik