Hekk

Hekk

Det er mange grunner til at man vil plante en hekk, og flere hensyn å ta…Her får du råd om hekker som vegger i hagen, og vern mot innsyn og vind, men også tips om hvilke planter som egner seg og hvordan de bør plantes og stelles.

Hekkplanting kan gi en «grønn vegg» i hagen ganske raskt. En hekk vil hindre innsyn til de deler av hagen du ønsker å ha for deg selv.

Vern mot vind

Du kan redusere vindhastigheten – da oppnår du at uteplassen kan brukes oftere. Plantene får et bedre klima og jorda tørker ikke så lett ut. Du vil også få flere insekter på besøk – noe som har flere sider! Er hagen din utsatt for vind, bør du være nøye med å få en passe tett planting. 50 % med hull er bra.

Skape et skille

Hekk kan brukes for å markere grenser mellom deg og naboen. Som oftest vil en slik hekk i tillegg verne mot innsyn og vind.

Valgets kval – å klippe eller ikke klippe

Klippet hekk                                                                                                                                    

Noen ganger kan det gjøre seg med en klippet hekk. Den tar også mindre plass enn en fri hekk. Men du bør være klar over at en slik hekk vil stille en del krav til deg, den må jo faktisk klippes regelmessig.
Til en klippet hekk kan det brukes flere planter, for eksempel 2-5 planter per meter. Planter som egner seg til klippet hekk kan du kjøpe i en rimelig hekkvalitet. Ved stell av hekk som du siden skal klippe, er det viktig at du passer på å skjære den tilbake de par første årene, slik at buskene får mange skudd fra grunnen. Ellers vil hekken bli glissen i bunnen. Klipping foretas tidlig om våren og eventuelt tidlig om høsten. Bare noen plantearter egner seg godt til klippet hekk.

24.02.2016barlind liten

Fri hekk                                                                                                                                      

Du kan plante en hekk og ikke klippe den – da har du fått en fri hekk. Du kan variere plantingen slik at hekken ikke får preg av å være en snorrett planting. Det kan være en fordel å variere bredden på plantingen, det kan også brukes busker av flere slag. Men plant i grupper av samme art, ikke annen hver en av flere arter.                                                                             I en fri hekk trenger du fra en til fire planter per meter. Bruker du få planter, tar det noe lengre tid før den blir tett, men hver busk får utvikle seg bedre.

Plantearter som egner seg til hekk og skjerming                                                                

Du finner et stort utvalg av busker og trær som kan brukes, men klimaet begrenser utvalget. Det er viktig at du får tak i plantearter som tåler klimaet der du bor.

 

Oversikt over ulike typer hekk

Type hekk Høyde Planteforslag
Rasktvoksende hekk opp til 4 m poppel pil rødhyll
Høy hekk 5-8 m sibirertebusk søtmispel hassel
Vanlig hekk 2-3 m blankmispel liguster sargenteple
Lav «pyntehekk» 0,5-1 m buskmure berberis spirea alperips
Hekk av naturlig vegetasjon opp til 10 m gran rogn furu
Matnyttig hekk 1-2 m solbær bringebær stikkelsbær
rips
rotekte plomme
Klipt hekk 0,5-2 m spirea
lind hagtorn blankmispel søtmispel