Våler hagelag

Nyheter

Aktiviteter

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Sekretær Gunhild Grønvold gunhgron@online.no 62420698
Kasserer Wivianne Heggbrenna wivianne@valerbygg.no 95774520
Styremedlem Lisbeth Haldammen 90366165
Styremedlem Bjørg Åslie 62423965
Leder Gunhild Grønvold gunhgron@online.no 62420698
Nestleder Inger Fall ingerfall@hotmail.no 91127773
Styremedlem Johanna Salshaugen 0