Rendalen hagelag

Aktiviteter

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Marit Trøen marit.troen@fjellnett.no 47856604
Nestleder Else Akre Haugseth else.ahaug@bbnett.no 90973486
Sekretær Anne Britt Brenn annebrittb@yahoo.no 97008704
Kasserer Brynhild Lervang brynhil@lervang.no 41266012
Styremedlem Berit Olsen
Varamedlem Ewa Rogsveen