Nord-Odal hagelag

Aktiviteter

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Bodil Carlson bodil.carlson@online.no 91864096
Nestleder Dagfinn Ødegård dagfinn@grontgrep.no 90073780
Sekretær Morten Garborg Kirkemo morten.kirkemo@jessheim.vgs.no 97670140
Kasserer Tone Lishaugen tonelish@online.no 92286732
Varamedlem Helene Kjeldsen helkjel@yahoo.no 414 73 630
Styremedlem Inger Monge ingermmonge@gmail.com 97613508
Varamedlem Vigdis Mellem vigdis.mellem@aor.no 94832322