Åsnes hagelag

Aktiviteter

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Sekretær Hanne Sagerud hanne.sagerud@gmail.com 95117988
Styremedlem Eva Nyhus Skår eva-talia@hotmail.com 97011765
Styremedlem Berit Græsmo bjgresmo@gmail.com 91582070
Leder Marianne Moen Kjellgren marianne.kjellgren@gmail.com 90838305
Kasserer Lena Järsberg jarsberg@online.no 97753270
Nestleder Karin Bredesen karibred@online.no 90978828