Hageselskapets hederstegn

Hageselskapets Hederstegn med diplom kan tildeles medlemmer som gjennom lengre tid har virket aktivt og godt for hagesaken lokalt, på fylkes- og/eller landsplan. Forslag til mottakere sendes til vedkommendes regionvdeling, som vurderer forslaget og videresender det eventuelt videre til administrasjonen. Tildelingen foretas av styret i Det norske hageselskap.

RETNINGSLINJER FOR UTDELING AV HAGESELSKAPETS HEDERSTEGN MED DIPLOM

“Hageselskapets Hederstegn m/Diplom” bør henge høyt og begrenses til inntil 5 tildelte hedersbevisninger pr. år. Tildeling skal skje til medlemmer som gjennom lengre tid har virket aktivt og godt for hagesaken lokalt, på fylkes- og/eller landsplan. I spesielle tilfeller kan “Hageselskapets Hederstegn m/Diplom” også utdeles til andre som har gjort en fortjenestefull innsats og vist verdifullt engasjement for fremme av hagesak, hagekultur og landskapspleie.

Velbegrunnede forslag til mottakere av “Hageselskapets Hederstegn m/Diplom” fra enkeltpersoner/lokale hagelag o.a. sendes Det norske hageselskap gjennom vedkommendes fylkesavdeling. Styret i fylkesavdelingen vurderer forslaget og eventuelt videresender dette med sin anbefaling til administrasjonen i Det norske hageselskap.

Tildelingen foretas av styret i Det norske hageselskap. Styret kan fravike retningslinjene når de finner det nødvendig.

Liste over mottakere av Hageselskapets hederstegn 1970-2015