Hageselskapets fageksperter

Som medlem av Hageselskapet har du mulighet til å få svar på alle hagerelaterte spørsmål. Enten du har stor hage, en liten hageflekk, balkong eller kanskje en takterrasse, ingen spørsmål er for små.

Send en e-post, merket med bostedskommune og medlemsnummer til fagekspertene@hageselskapet.no. Alternativt kan du sende brev: Det norske hageselskap, Pb 53 Manglerud, 0612 Oslo.

Telefonservice

Fra 1. april til 30. september treffes fagekspertene på telefon: 815 33 455 Tast inn ditt medlemsnummer, etterfulgt av #-tasten.

Vi har skreddersydd et panel for å kunne besvare et hvilket som helst spørsmål knyttet til hagebruk, blant annet:

  • Grønnsaker, frukt og bær
  • Dyrking i veksthus
  • Stauder, prydbusker og trær
  • Hvilken plante er det?
  • Rett vekst på rett sted
  • Kompostering
  • Gjødsling og jordforbedring
  • Skadedyr og sykdommer
  • Ugress
  • Tekniske løsninger, som trapper, dammer, levegg, mur m.m.

Våre eksperter er:

Tirsdager kl. 10–13


untitled--2Snorre Utengen

Gartner med 15 års erfaring, blant annet fra skjøtsel av park og hageanlegg. Lang erfaring fra hagesenterbransjen. I tillegg til god plantekjennskap har Snorre god innsikt i tekniske innretninger i hagen. Lærer ved Natur videregående skole.

 

 

untitled-Onsdager kl. 10–13


Anne Killingbergtrø

Utdannet gartner og fagkonsulent i park- og hagedrift. Har erfaring fra arbeid i hagesenter, veksthus, etablering, stell og vedlikehold av hageanlegg, samt innendørsbeplantning. Medansvarlig i foretaket Gartnertjenester.

 

untitled--5Torsdager kl. 18–21


Mona Nordli

Gartner med 20 års allsidig bakgrunn fra produksjon og rådgivning. Bred kompetanse innen (økologisk) dyrking av grønnsaker, frukt/bær med nøkkelområdene; jord, vekstskifte, valg av sorter og plantevern. Faglærer Natur videregående skole.

 

 

 

Damekspertuntitled--6


Ronald Bruinvis

Ron var allerede i ungdommen opptatt av hagedammer og har stor kunnskap om dam, særlig som et økologisk system. Driver i dag foretaket Natur i Fokus som har spesialisert seg på planlegging og anlegg av dam.

Fruktekspert


untitled--4Gustav Redalen

Har vært professor i hagevitenskap ved Sveriges lantbruksuniversitet, forsker og lærer ved Norges landbrukshøgskole (nå NMBU), fagsjef i Det norske hageselskap og fruktdyrker. Han har engasjert seg spesielt i miljøvennlig dyrking, riktig sortsvalg, pollinering og beskjæring.

 

 

 

 

Jordprøver


Som medlem av Hageselskapet får du hjelp til praktisk tolkning av jordanalyseresultater fra Eurofins. 

untitled--3Even Bratberg

Tidligere statskonsulent i hagebruk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hans spesialområde er hagebruk generelt, gjødsling og jordanalyser og vil, ut fra dine prøver, gi kyndig veiledning om gjødslig, kalking og så videre.

Hageselskapet samarbeider med firmaet Eurofins, som tar jordanalysene inn i sitt laboratorium. Les mer om jordanalyse på Eurofins hjemmesider. Skjema for innsending av jordprøve finner du ved å klikke her. Ønsker du en vurdering av jorda utført av Hageselskapet, så kryss av for det på bestillingen, og husk å oppgi medlemsnummer.