Hagekulturprisen

RETNINGSLINJER FOR HAGESELSKAPETS HAGEKULTURPRIS (Pr. mars 2013)

  1. Prisen tildeles personer, institusjoner, organisasjoner og bedrifter som på en særdeles god måte har gått foran i realiseringen av Hageselskapets formålsparagraf.
  2. Prisen består av en illustrasjon av kunstneren Anne Kristin Hagesæther, utformet som et diplom, samt en plakett for markering av pristildelingen.
  3. Forslag på kandidater innhentes fra Hageselskapets fylkesavdelinger og Hageselskapets administrasjon. Hver fylkesavdeling kan sende inn ett forslag til Hageselskapets administrasjon innen 1.mars.
  4. Hageselskapets landsstyre foretar tildelingen etter innstilling fra administrasjonen. Hvert år bør en kulturpris tildeles Nord-Norge, MidtNorge og Sør-Norge. Landsstyret kan fravike regioninndelingen og antall årlige prisutdelinger.
  5. Hagekulturprisene utdeles i forbindelse med en hensiktsmessig og naturlig anledning i løpet av hage-/ sommersesongen samme året som tildelingen har funnet sted. Utdelingen skal primært finne sted i prisvinnernes lokale miljø, og den skal skje på en slik måte at prisvinneren og Hageselskapet gis mest mulig oppmerksomhet og omtale.

Tidligere vinnere

2015
Bygartner Finn Rossing, Steinkjer, Nord-Trøndelag

2014
Anne-Berit Fosli, Målselv, Troms

Bjørndalen friluftsområde v/Nesna hagelag, Nordland

Ivan Bråten, TV Vest, Rogaland

2013
Helen Fredholm, Skreia, Oppland

Prestegårdshagen på Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag

Storedal Kultursenter, Skjeberg, Østfold

2012
Byparken, Mosjøen, Nordland

Muustrøparken, Inderøy, Nord-Trøndelag

2011
Svanhovd botaniske hage, Finnmark

Gjøvik Kommune, Oppland

Varlo Park, Buskerud

2010
Hageselskapet Mandal, Vest-Agder

2009
Botaniske hage, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Oslo

2007
Drammen kommune, Drammen, Buskerud

Selskapet til Namsos bys forskjønnelse, Namsos, Nord-Trøndelag

2006
Ådne Mæland, Tananger, Rogaland

2005
Ingvald Austreim, Kyrkjebø, Sogn og Fjordane

Ester Berger, Bangsund, Nord-Trøndelag

2004
Gamle Stavanger v/ildsjel Åse Marie Noer, Stavanger Rogaland

Finn Haugli, Tromsø, Troms

Planteforsk, plantevernet Ås, Akershus

2003
Kristiansand kommune

2002
Randi og Asbjørn Haugan, Skogn, Nord-Trøndelag

Herman Løvenskiold, Nesodden, Akershus

2001
Rita og Simen Volden, Svingvold, Oppland

Ole Geir Skjæveland, Hafrsfjord, Rogaland

2000
Gran sykehjem, Jaren, Oppland

Ås gård v/Turid og Nils Roel, Namdalseid, Nord-Trøndelag

1999
Gartnerskolen, Dømmesmoen, Aust Agder

1995
Anton Jenssen sen. og Grilstad gård, Trondheim, Sør-Trøndelag

Anders Nordrum, Gjennestad, Vestfold

1994
Agder naturmuseum og botaniske hage, Vest-Agder

Statens vegvesen, Møre og Romsdal

1993
Prosjektleder Jostein Kjøsnes, Vassenden, Sogn og Fjordane

1992
Odd Fellow-logene i Molde, Møre og Romsdal

Statens Vegvesen, Sør-Trøndelag

«Rusken-general» Boris Hansen, Oslo

1991
Rektor Karl Lalid, Karmøy i Rogaland

Statens Vegvesen, Buskerud

Storhamar skole, Hamar, Hedmark

Austafjord skole, Ytre Vikna, Nord-Trøndelag

Kvaløysletta ungdomsskole, Tromsø, Troms

1990
Skjervøy kommune, Troms