Hagekulturprisen

Hageselskapets hagekulturpris tildeles personer, institusjoner, organisasjoner eller bedrifter som på en særdeles god måte har gått foran i realiseringen av Hageselskapets formålsparagraf.

Prisen kan tildeles til én eller flere hvert år, og selve prisen består av et diplom og en plakett som kan monteres på et sted hvor den er synlig for publikum. Landsstyret i Hageselskapet foretar tildelingen etter forslag på kandidater fra regionavdelingene.

Retningslinjer for tildeling

– Prisen tildeles personer, institusjoner, organisasjoner og bedrifter som på en særdeles god måte har gått foran i realiseringen av Hageselskapets formålsparagraf.

– Prisen består av en illustrasjon av kunstneren Anne Kristin Hagesæther, utformet som et diplom, samt en plakett for markering av pristildelingen.

– Forslag på kandidater innhentes fra Hageselskapets fylkesavdelinger og Hageselskapets administrasjon. Hver fylkesavdeling kan sende inn ett forslag til Hageselskapets administrasjon innen 1. mai.

– Hageselskapets landsstyre foretar tildelingen etter innstilling fra administrasjonen. Hvert år bør en kulturpris tildeles Nord-Norge, Midt-Norge og Sør-Norge. Landsstyret kan fravike regioninndelingen og antall årlige prisutdelinger.

– Hagekulturprisene utdeles i forbindelse med en hensiktsmessig og naturlig anledning i løpet av hage-/sommersesongen samme år som tildelingen har funnet sted. Utdelingen skal primært finne sted i prisvinnernes lokale miljø, og den skal skje på en slik måte at prisvinneren og Hageselskapet gis mest mulig oppmerksomhet og omtale.

Tidligere vinnere

Hagekulturprisen mottakere 1990-2017