Hagehjelpen

Som medlem av Hageselskapet kan du få svar på alle hagerelaterte spørsmål. Enten du har stor hage, en liten hageflekk, balkong eller kanskje en takterrasse, er ingen spørsmål for små.

Send en e-post, gjerne med bilder, merket med medlemsnummer og bostedskommune til: hagehjelpen@hageselskapet.no
Eller du kan sende brev til: Det norske hageselskap, Postboks 53 Manglerud, 0612 Oslo.

Vi har skreddersydd et panel av fageksperter for å kunne besvare et hvilket som helst spørsmål knyttet til hagebruk, blant annet:

  • Grønnsaker, frukt og bær
  • Dyrking i veksthus
  • Stauder, prydbusker og trær
  • Hvilken plante er det?
  • Rett vekst på rett sted
  • Kompostering
  • Gjødsling og jordforbedring
  • Skadedyr og sykdommer
  • Ugress
  • Tekniske løsninger, som trapper, dammer, levegg, mur m.m.

Våre fageksperter:


Snorre Utengen

Gartner med 15 års erfaring, blant annet fra skjøtsel av park og hageanlegg. Lang erfaring fra hagesenterbransjen. I tillegg til god plantekjennskap har Snorre god innsikt i tekniske innretninger i hagen. Lærer ved Natur videregående skole. Gartner med 15 års erfaring, blant annet fra skjøtsel av park og hageanlegg. Lang erfaring fra hagesenterbransjen. I tillegg til god plantekjennskap har Snorre god innsikt i tekniske innretninger i hagen. Lærer ved Natur videregående skole.

Anne Killingbergtrø

sos_Killing
Utdannet gartner og fagkonsulent i park- og hagedrift. Har erfaring fra arbeid i hagesenter, veksthus, etablering, stell og vedlikehold av hageanlegg, samt innendørsbeplantning. Medansvarlig i foretaket Gartnertjenester.

Mona Nordli

sos_Nordli
Gartner med 20 års allsidig bakgrunn fra produksjon og rådgivning. Bred kompetanse innen (økologisk) dyrking av grønnsaker, frukt/bær med nøkkelområdene; jord, vekstskifte, valg av sorter og plantevern. Faglærer Natur videregående skole.

Damekspert
Ronald Bruinvis

Ron var allerede i ungdommen opptatt av hagedammer og har stor kunnskap om dam, særlig som et økologisk system. Driver i dag foretaket Natur i Fokus som har spesialisert seg på planlegging og anlegg av dam.
Ron var allerede i ungdommen opptatt av hagedammer og har stor kunnskap om dam, særlig som et økologisk system. Driver i dag foretaket Natur i Fokus som har spesialisert seg på planlegging og anlegg av dam.

Fruktekspert
Gustav Redalen

Har vært professor i hagevitenskap ved Sveriges lantbruksuniversitet, forsker og lærer ved Norges landbrukshøgskole (nå NMBU), fagsjef i Det norske hageselskap og fruktdyrker. Han har engasjert seg spesielt i miljøvennlig dyrking, riktig sortsvalg, pollinering og beskjæring.
Har vært professor i hagevitenskap ved Sveriges lantbruksuniversitet, forsker og lærer ved Norges landbrukshøgskole (nå NMBU), fagsjef i Det norske hageselskap og fruktdyrker. Han har engasjert seg spesielt i miljøvennlig dyrking, riktig sortsvalg, pollinering og beskjæring.

Jordprøver
Even Bratberg

Tidligere statskonsulent i hagebruk fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hans spesialområde er hagebruk generelt, gjødsling og jordanalyser. Ut fra dine prøver gis kyndig veiledning om gjødslig, kalking og så videre.

Som medlem av Hageselskapet får du hjelp til praktisk tolkning av jordanalyseresultater fra Eurofins. 

Hageselskapet samarbeider med firmaet Eurofins, som tar jordanalysene inn i sitt laboratorium. Les mer om jordanalyse på Eurofins hjemmesider. Skjema for innsending av jordprøve finner du ved å klikke her. Ønsker du en vurdering av jorda utført av Hageselskapet, så kryss av for det på bestillingen, og husk å oppgi medlemsnummer.