Gratis tolkning av jordprøveresultater

Hageselskapet samarbeider med analysefirmaet Eurofins som tar jordanalyser inn i sitt laboratorium. Som medlem får du gratis hjelp til å tolke analysen.

Eurofins logoJordanalyser gir grunnlag for riktig gjødsling og kalking, noe som sikrer optimale vekstforhold. Hageselskapet samarbeider med analysefirmaet Eurofins som tar jordanalysene inn i sitt laboratorium.

Skjema for innsending av jordprøve finner du her. Ønsker du en praktisk tolking av prøveresultatet utført av vår jordekspert, kryss av for dette på bestillingen. Husk å oppgi medlemsnummer på bestillingen.

Obs! Medlemstilbudet gjelder gratis tolkning av analyseresultatene. Selve jordanalysen har egne priser:

Prisliste jordanalyser.