FAKTA: Filtarve/sølvarve

Så uskyldig av utseende at den er lett å overse, der den vever seg inn i blant de andre plantene i bedet. Uten at du legger merke til det har filtarven vokst seg utover et stort område og blitt nesten ugjennomtrengelig.

Cerastium tomentosum - Snow in Summer
Filtarve (Cerastium tomentosum). Foto: GAP Photos/Visions

 

Botanisk navn: Cerastium tomentosum

Familie: Nellikfamilien

Opprinnelse: Sør-Italia (filtarve) og Krim (sølvarve).

Spredningmåte: Hovedsakelig med frø som spres effektivt ved tråkk fra folk og dyr.

filt
Foto: Marianne Utengen

Biologi: Mattedannende, hardfør, flerårig urt, 15 cm høy med smale, hvithårete blad og stjerneformede blomster.

Invaderer: Filtarve og sølvarve er kalkelskende og særlig et problem på øyene i indre Oslofjord. Der etablerer de store matter og fortrenger sårbare, rødlistede arter. De er ellers å finne i mange naturtyper, på skrotemark og langs veikanter. Er kanskje bare i begynnelsen av sin spredning.

Håndtering: Minimum å fjerne frøstander for å hindre ytterligere spredning. Ved fjerning, grav opp plantene og lever dem ved et gjenvinningsanlegg for hageavfall. Følg opp med fjerning av frøplanter som spirer.

Spesielle kjennetegn: Sølvskimrende, bunndekkende planter med kritthvite blomster.

Utbredelse: Hovedsakelig på Østlandet og langs Sørlandskysten, men er funnet så langt nord som i Troms. Artsdatabankens kart

Fordypning: Artsdatabanken

Forvekslingsarter: Sølvarve (Cerastium biebersteinii) og filtarve (Cerastium tomentosum) er så like at de omtales som én.