Kontakt oss

Hageselskapet Buskerud er en av nitten regionavdelinger i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt.

hs-logo-buskerudRegionavdelingen har 15 aktive hagelag som tilbyr en rekke aktiviteter. Hageselskapet Buskerud utgir programårboka ”Hva skjer i Buskerud” der hagelagene presenterer sine planlagte aktiviteter for året. Regionen arrangerer en årlig sommertur og fører kamp mot brunskogsnegler. Noen av hagelagene forteller også om sine aktiviteter via Facebook.

Leder

Brede Holst
brede.holst@tilknyttet.net
Tlf 404 69 850

Nestleder og sekretær

Gro Sønsteby
gro.sonsteby@hotmail.com
Tlf 907 99 539

Styremedlemmer

Anne Bjørg Rian
abrian@online.no
Tlf 938 89 608

Erik Skaug
erik.skaug@esscon.no
Tlf 901 35 557

Varamedlemmer

Anne Starholm
royken.hagelag@gmail.com
Tlf 922 55 592

Anne-Marie Hatlenes
ahatlene@online.no
Tlf 980 01 351

Kasserer

Anne-Marie Nedberg
anne.marie.nedberg@drbv.no