Olaf Billes legat

Hageselskapet forvalter og tildeler midler fra Olaf Billes legat for blomsterhagens utvikling.

Legatets formål er å øke interessen for hageblomster, fremme forståelse for blomsterhagens muligheter og bedre dens vilkår, støtte studier eller forskning på hagebruksområdet og fremme norsk fruktdyrking.

Utlysning av midler 2019

I henhold til legatets statutter kan det deles ut inntil 100 000 kroner i 2019. Både enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og foretak kan søke.

Bruk eget søknadsskjema: Søknadsskjema Olaf Billes legat 2019

Søknad med eventuelle vedlegg sendes til: post@hageselskapet.no
Eller: Det norske hageselskap, Postboks 53 Manglerud, 0612 Oslo

Søknadsfrist: 31.08.2019

Eventuelle tildelinger blir offentliggjort og meddelt mottakerne innen utgangen av november 2019.

Hovedkriterier:
• Prosjektets formidlingseffekt og tilgjengelighet
• Privatpersoner i ideelle prosjekter rettet mot allmennheten prioriteres
• Bare unntaksvis bør offentlige institusjoner tildeles midler

Søknader vurderes etter disse kriteriene:
• Synlighet
• Tilgjengelighet
• Utprøvingseffekt
• Demonstrasjonseffekt
• Aktiv formidling og publisering

Last ned:
Olaf Billes legat – tildelingskriterier
Statutter Olaf Billes legat
Olaf Billes Legat, tildelinger 1990-2018