Olaf Billes legat

Hageselskapet forvalter og tildeler midler fra Olaf Billes legat for blomsterhagens utvikling.

untitled-1080846Legatets formål er å øke interessen for hageblomster, spesielle undersøkelser på hagebrukets område og norsk fruktdyrking ved tildeling til enkeltmennesker eller institusjoner.

Styret beslutter hvert år om det skal tildeles midler fra legatet. Eventuell utlysning av midler annonseres i Norsk Hagetidend og på Hageselskapets nettsider i månedsskiftet april/mai.

Utlysning av midler 2018
I henhold til legatets statutter kan det i 2018 deles ut inntil 100 000 kroner til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner.

Bruk eget søknadsskjema: Søknadsskjema Olaf Billes legat 2018

Søknad med eventuelle vedlegg sendes til: post@hageselskapet.no
Eller: Det norske hageselskap, Postboks 53 Manglerud, 0612 Oslo
Søknadsfrist: 31.08.2018

Eventuelle tildelinger blir offentliggjort og meddelt mottakerne innen utgangen av oktober 2018.

Hovedkriterier:
• Prosjektets formidlingseffekt og tilgjengelighet
• Privatpersoner i ideelle prosjekter rettet mot allmennheten prioriteres
• Bare unntaksvis bør offentlige institusjoner tildeles midler

Søknader vurderes etter disse kriteriene:
• Synlighet
• Tilgjengelighet
• Utprøvingseffekt
• Demonstrasjonseffekt
• Aktiv formidling og publisering

Last ned:
Søknadsskjema Olaf Billes legat 2018
Olaf Billes legat – tildelingskriterier
Statutter Olaf Billes legat
Olaf Billes legat, tildelinger 1990-2017