Olaf Billes legat

Hageselskapet forvalter og tildeler midler fra Olaf Billes legat for blomsterhagens utvikling.

untitled-1080846Legatets formål er å øke interessen for hageblomster, spesielle undersøkelser på hagebrukets område og norsk fruktdyrking ved tildeling til enkeltmennesker eller institusjoner.

Utlysning av midler 2019

I henhold til legatets statutter kan det i 2019 deles ut inntil 100 000 kroner til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner.

Bruk eget søknadsskjema: Søknadsskjema Olaf Billes legat 2019

Søknad med eventuelle vedlegg sendes til: post@hageselskapet.no
Eller: Det norske hageselskap, Postboks 53 Manglerud, 0612 Oslo

Søknadsfrist: 31.08.2019

Eventuelle tildelinger blir offentliggjort og meddelt mottakerne innen utgangen av november 2019.

Hovedkriterier:
• Prosjektets formidlingseffekt og tilgjengelighet
• Privatpersoner i ideelle prosjekter rettet mot allmennheten prioriteres
• Bare unntaksvis bør offentlige institusjoner tildeles midler

Søknader vurderes etter disse kriteriene:
• Synlighet
• Tilgjengelighet
• Utprøvingseffekt
• Demonstrasjonseffekt
• Aktiv formidling og publisering

Last ned:
Olaf Billes legat – tildelingskriterier
Statutter Olaf Billes legat
Olaf Billes Legat, tildelinger 1990-2018