Olaf Billes legat

Hageselskapet forvalter og tildeler midler fra Olaf Billes legat for blomsterhagens utvikling.

untitled-1080846Legatets formål er å øke interessen for hageblomster, spesielle undersøkelser på hagebrukets område og norsk fruktdyrking ved tildeling til enkeltmennesker eller institusjoner.

Styret beslutter hvert år om det skal tildeles midler fra legatet. Eventuell utlysning av midler annonseres i Norsk Hagetidend og på Hageselskapets nettsider i månedsskiftet april/mai.

Hovedkriterier:
• Prosjektets formidlingseffekt og tilgjengelighet
• Privatpersoner i ideelle prosjekter rettet mot allmennheten prioriteres
• Bare unntaksvis bør offentlige institusjoner tildeles midler

Søknader vurderes etter disse kriteriene:
• Synlighet
• Tilgjengelighet
• Utprøvingseffekt
• Demonstrasjonseffekt
• Aktiv formidling og publisering

Last ned:
Olaf Billes legat – tildelingskriterier
Statutter Olaf Billes legat
Olaf Billes legat, tildelinger 1990-2017