Olaf Billes legat

Hageselskapet forvalter og tildeler midler fra Olaf Billes legat for blomsterhagens utvikling.

untitled-1080846Legatets formål er å øke interessen for hageblomster, spesielle undersøkelser på hagebrukets område og norsk fruktdyrking ved tildeling til enkeltmennesker eller institusjoner.

Styret beslutter hvert år om det skal tildeles midler fra legatet. Eventuell utlysning av midler blir annonsert i Norsk Hagetidend og på Hageselskapets nettsider, vanligvis i løpet av mai.

Utlysning av midler 2017

I henhold til legatets statutter kan det i 2017 deles ut inntil 200 000 kroner til enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner.

Følgende hovedkriterier vektlegges ved vurdering av søknader:

• Prosjektets formidlingseffekt og tilgjengelighet
• Privatpersoner i ideelle prosjekter rettet mot allmennheten prioriteres
• Bare unntaksvis bør offentlige institusjoner tildeles midler

Viktige vurderingselementer:

• Synlighet
• Tilgjengelighet
• Utprøvingseffekt
• Demonstrasjonseffekt
• Aktiv formidling og publisering

Eget søknadsskjema må benyttes.
Last ned: Søknadsskjema Olaf Billes legat 2017
Last ned: Olaf Billes legat – tildelingskriterier

Søknad med eventuelle vedlegg sendes til: post@hageselskapet.no
Eller: Det norske hageselskap, Postboks 53 Manglerud, 0612 Oslo
Søknadsfrist: 31.08.2017