Olaf Billes legat

Hageselskapet forvalter og tildeler midler fra Olaf Billes legat for blomsterhagens utvikling.

untitled-1080846Legatets formål er å øke interessen for hageblomster, spesielle undersøkelser på hagebrukets område og norsk fruktdyrking ved tildeling til enkeltmennesker eller institusjoner.

Styret beslutter hvert år om det skal tildeles midler fra legatet. Eventuell utlysning av midler annonseres i Norsk Hagetidend og på Hageselskapets nettsider i begynnelsen av mai.

Hovedkriterier ved vurdering av søknader:
• Prosjektets formidlingseffekt og tilgjengelighet
• Privatpersoner i ideelle prosjekter rettet mot allmennheten prioriteres
• Bare unntaksvis bør offentlige institusjoner tildeles midler

Viktige vurderingselementer:
• Synlighet
• Tilgjengelighet
• Utprøvingseffekt
• Demonstrasjonseffekt
• Aktiv formidling og publisering

Last ned:
Statutter Olaf Billes legat
Tildelingskriterier Olaf Billes legat
Olaf Billes legat, tildelinger 1990-2017