Årets hagelag

Landsstyret kårer Årets hagelag i Norge hvert år. Vinneren inviteres til tillitsvalgtsamlingen der prisen overrekkes.

Kriterier for utvelgelse av Årets hagelag vedtatt av styret 4. desember 2015:

  1. Aktivitetstilbud og program i tråd med vår visjon, strategi og vedtatte planer.
  2. Medlemsvekst i forhold til potensialet.
  3. Omdømme i lokalmiljøet: Samfunnsnyttig innsats, dugnader, samarbeid med andre organisasjoner.
  4. Kommunikasjon: Aktiv bruk av nettsider, sosiale medier, sms, e-post, nyhetsbrev, blogg o.l.
  5. Promotering: Synlighet i lokalmedia, samarbeid med lokalt næringsliv (prosjekter, medlemsfordeler)
  6. Nytenkning i lagsarbeidet.

Regionavdelingene kan kåre Årets hagelag i sin region etter de samme kriteriene. Regionene velger selv om de også vil nominere et hagelag fra egen region til den nasjonale kåringen.

Last ned: Skjema for Årets hagelag

Regneark for medlemstall i prosent

Slik gjør du: Skriv inn antall medlemmer pr 01.01. og 31.12 siste år. Arket regner automatisk ut differansen og gjør det om til prosent. Se tabellen for hvor mange poeng prosenten gir, og fyll inn poengsummen i kolonne B på skjemaet for Årets hagelag.

Last ned : Regneark_medlemstall i prosent