Årets hagelag

Kriterier for utvelgelse av Årets hagelag vedtatt av styret 4. desember 2015:

  1. Aktivitetstilbud og program i tråd med vår visjon, strategi og vedtatte planer.
  2. Medlemsvekst i forhold til potensialet.
  3. Omdømme i lokalmiljøet: Samfunnsnyttig innsats, dugnader, samarbeid med andre organisasjoner.
  4. Kommunikasjon: Aktiv bruk av nettsider, sosiale medier, sms, e-post, nyhetsbrev, blogg o.l.
  5. Promotering: Synlighet i lokalmedia, samarbeid med lokalt næringsliv (prosjekter, medlemsfordeler)
  6. Nytenkning i lagsarbeidet.

Regneark for medlemstall i prosent

Slik gjør du: Skriv inn antall medlemmer pr 01.01. og 31.12 siste år. Arket regner automatisk ut differansen og gjør det om til prosent. Se i tabellen under hvor mange poeng prosenten gir, og fyll inn poengsummen i kolonne B på skejmaet for Årets hagelag.

Last ned : Regneark_medlemstall i prosent