Siggerud hagelag

Siggerud hagelag

Nyheter

Siggerud hagelag 2017

Snart begynner et nytt hageår og vi starter året med frøsåing og stiklinger. Kom og lær og bli inspiret. Medlemsaktivteter 2017:  

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Bente Reiert Andersen bra.priv@online.no 90207435
Sekretær Annlaug Omvang annthorb@online.no 48085850
Kasserer Merete Lønseth lonsethm@gmail.com 91116338
Styremedlem Snorre Utengen snorreutengen@vikenfiber.no 47016176
Styremedlem Randi Grande rgrande@hotmail.no 95932298
Styremedlem Billie Hull Orheim billieor@hotmail.com 48103682