Siggerud hagelag

Siggerud hagelag

Nyheter

Siggerud hagelag 2017

    Et nytt og spennende hageår har startet og vi har flere spennende aktiviteter planlagt for 2017. Se oversikt her:  

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Bente Reiert Andersen bra.priv@online.no 90207435
Sekretær Annlaug Omvang annthorb@online.no 48085850
Kasserer Merete Lønseth lonsethm@gmail.com 91116338
Styremedlem Snorre Utengen snorreutengen@vikenfiber.no 47016176
Styremedlem Randi Grande rgrande@hotmail.no 95932298
Styremedlem Billie Hull Orheim billieor@hotmail.com 48103682