Eidsvoll hagelag

Eidsvoll hagelag

Nyheter

Eidsvoll hagelag program for 2019

Nr 1 15. Januar. Bokashi Norge med Yngvild S. Thomassen. Nr.2 12. Februar. Juleroser og Alunrot med Grettes Gartneri Nr.3 19. Mars.

Eidsvoll hagelag – program 2017

Eidsvoll hagelag avholder medlemsmøter på Kafé Henrik i Sundet, kl. 19:00, om ikke annet er opplyst – se dato under. 17.1.: “Hagevandring

Aktiviteter

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Beatrice Julsrud bjulsrud@hotmail.com
Sekretær Mariann Dønnum mdonnum@gmail.com 90548344
Nestleder Anne Skeide annskeid@online.no 47758154
Kasserer Tone Britt Bjørnstad Sjulsen tbbsjulsen@gmail.com 48297801