Eidsvoll hagelag

Eidsvoll hagelag

Nyheter

Eidsvoll hagelag – program 2017

Eidsvoll hagelag avholder medlemsmøter på Kafé Henrik i Sundet, kl. 19:00, om ikke annet er opplyst – se dato under. 17.1.: “Hagevandring

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Kasserer Inger Beate Tokvam ibtokvam@online.no 91680963
Leder Beatrice Julsrud bjulsrud@hotmail.com
Sekretær Mariann Dønnum mdonnum@gmail.com 90548344
Nestleder Anne Skeide annskeid@online.no 47758154