Forfatterarkiv: Lørenskog hagelag

Lørenskog hagelag – Løpstikka

Den sendes ut til alle medlemmer av Lørenskog hagelag, enten med epost eller post til de vi mangler epostadresse til. Pdf filen

Deilige juletid

Snart går det mot lysere tider og vi kan begynne å planlegge et nytt spennende hageår. Håper vi sees på mange av

Lørenskog hagelag – årsmøte

Merk at nye saker som medlemmene vil ha behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret minst 4 uker før årsmøte. Saker